رفتن به بالا

کاریکاتور/آتیش‌زدم به‌مالم، رأی‌بیار یارانه‌ بِبَر!

کاریکاتور/آتیش‌زدم به‌مالم، رأی‌بیار یارانه‌ بِبَر!